Pulmonologia

edit

By lege

Nasz specjalista z zakresu pulmonologii posiada szeroki zakres usług: konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne ze spirometrią oraz próbą rozkurczową.

comments

comments for this post are closed